Het veldstation krijgt vorm

Geplaatst op 26 januari 2022

De bouw van het nieuwe veldstation in Grenspark Groot Saeftinghe gaat met grote stappen vooruit! De eerste prefab onderdelen zijn al geleverd en geplaatst. Op die manier krijgt het nieuwe onderzoeksstation steeds meer vorm. Naar verwachting zal de bouw van het veldstation klaar zijn in mei 2022.

Veldstation in aanbouw

Het nieuwe veldstation wordt gebouwd op een unieke locatie in één van de grootste brakwaterschorren van Europa. Deze bijzondere locatie maakt van het veldstation de ideale uitvalsbasis voor onderzoek. In de toekomst zullen vanuit het veldstation verschillende monitorings- en onderzoeksactiviteiten van Stichting Het Zeeuwse Landschap en partners plaatsvinden. Dat is belangrijk voor het in kaart brengen en behouden van de biodiversiteit in Saeftinghe. Ook leveren de verzamelde data een belangrijke bijdrage aan internationale kennis over de waarde van het getijdengebied, schorvorming en trekvogels.

Hergebruikte materialen

De bijzondere plek vraagt om een zorgvuldig uitgedacht bouwproces waarbij de natuurlijke omgeving zo min mogelijk wordt verstoord. Door te werken met prefab onderdelen wordt de bouwtijd op de locatie beperkt en is er minder bouwtransport door het gebied. Daarnaast wordt gewerkt met duurzame en hergebruikte materialen. Het gebouw komt deels op de wal te staan en rust met de andere helft op dertien meter lange palen die diep in de bodem van het schor zijn gedrukt. Deze palen zijn hergebruikte palen uit de oude veerhaven. Gevels en dak worden dan weer beplant en voorzien van natuurlijke materialen zoals riet, breuksteun en leemhoudend oeverzand en zijn goed voor de insecten in de omgeving. Er ontstaat een plek die volledig past in de filosofie van het grenspark!

Deel dit via:

Andere Nieuws berichten