Landbouw, natuur en haven in Grenspark Groot Saeftinghe

Hier in
Grenspark Groot Saeftinghe

Op de grens van België en Nederland, land en water, zand en klei, zoet en zout, ligt Grenspark Groot Saeftinghe. Het is de grensregio waar Oost-Zeeuws-Vlaanderen en het Waasland elkaar ontmoeten. Het grenspark maakt deel uit van de gemeentes Hulst, Beveren en Sint-Gillis-Waas.  Al trekken we de begrenzing niet zo strak. Dijken en kreken kenmerken het landschap. Het Verdronken Land van Saeftinghe en het Hedwige-Prosperproject zijn het groene hart. De omliggende polders, de agrarische bedrijvigheid en de overgang naar het havengebied maken het grenspark compleet en trekken de fluïde grens van Grenspark Groot Saeftinghe.

Samenwerkingsverband

Een landschap dat door de jaren heen voortdurend van gedaante veranderde en nog in transitie is. Waar inpoldering en militaire inundaties het beeld vormden voor urbanisatie en industrialisering, waar kleinschalige polderlandschappen plaats maakten voor grotere varianten, waar immers grenzen worden verlegd… en waar de laatste jaren is gezocht naar gezamenlijke ontwikkeling voor landbouw, haven en natuur. Deze drie pijlers kunnen niet met, en niet zonder elkaar. Ze drukken elk hun stempel op de regio: de raakvlakken zorgen voor spannende ontwikkelingen. Samen vormen ze een uniek geheel vol kansen en mogelijkheden.

In het samenwerkingsverband Grenspark Groot Saeftinghe slaan elf Vlaamse en Nederlandse partners de handen in elkaar om de streek een ecologische, economische en sociale impuls te geven. Met diverse projecten wordt ingezet op leefbaarheid, klimaatadaptatie, duurzame landbouw, mobiliteit, recreatie, biodiversiteit,…

In het ontwikkelingsprogramma geeft een overzicht van de ambities en projecten binnen het samenwerkingsverband.

Met liefde voor de streek

De streekholders, mensen met liefde voor het gebied, worden actief betrokken en denken mee over de ontwikkelingen en uitdagingen in hun streek. Het zijn de ondernemers die kansen zien, bewoners die mee durven dromen over hun toekomstige achtertuin, boeren die meedenken over win-win situaties voor landbouw en natuur,… Deze horizontale werking is de sterkte van het grenspark. Het grenspark is de verbindende factor: streekholders, landbouwers, natuurorganisaties en de haven werken samen en rollen waardevolle projecten voor de mensen en de omgeving uit. Niets gaat er ooit vanzelf, dat is het grenspark eigen, maar wie volhardt en zijn weg weet te vinden wil er nooit meer weg. Dat is de kracht van verbinding. Dat is Grenspark Groot Saeftinghe. Welkom!

Proef de sfeer...

Participatieplatform

In het grenspark wordt ruimte gemaakt voor lokale initiatieven, snelle groei en langzame ontwikkeling. Voor samenwerking, innovatie en originele ideeën. ‘Het grenspark’ is niet in één, twee, drie gerealiseerd. Het is een groot experiment dat we samen met onze partners en streekholders aangaan.
Tijdens streekholderbijeenkomsten, schetssessies, workshops, terugkomdagen, werkgroepmomenten,… verzamelen we input, stemmen we af en zetten we samen stappen vooruit, of nemen we er net terug als dat nodig blijkt. Wil jij ook betrokken zijn bij het grenspark? Op het participatieplatform vind je actuele informatie over de projecten en kan je meedenken als streekholder.

Samenwerkingspartners