Hedwige-Prospergebied

Eb & vloed aan zet: een nieuw landschap krijgt vorm

Eind 2022 werden de Hedwigepolder op Nederlands grondgebied en Prosperpolder op Vlaams grondgebied in verbinding gebracht met de Westerschelde. Sindsdien staat het gebied onder invloed van het getij. Dagelijks overstroomt het gebied bij vloed en valt het droog bij eb, hierdoor ontstaan waardevolle slikken en schorren.

Het Hedwige-Prospergebied ligt naast het Verdronken Land van Saeftinghe en het Sieperdaschor. Samen vormen ze één aaneengesloten natuurgebied van maar liefst 4.500 hectare: het grootste getijdengebied van West-Europa. Het Hedwige-Prospergebied ziet er heel anders uit dan het Verdronken Land van Saeftinghe. Dat komt omdat Saeftinghe eeuwen ouder is dan het Hedwige-Prospergebied: het verdween in de 16de eeuw definitief onder de golven. Het zal zo’n vijftig jaar duren voor het Hedwige-Prospergebied hoge schorren ontwikkelt. De typische grote en kleinere geulen die zorgen voor een goede afwatering zullen dan ook optimaal werken. Gelukkig wachten de eerste planten en dieren niet zolang. De flora en fauna die zich hier ontwikkelen, trekken al heel wat vogels aan. Soorten als de lepelaar, de kievit en de bonte strandloper vinden in dit gebied hun thuis.

Kievit in het grenspark

Uitkijken over het getij

Het natuurgebied zelf is niet toegankelijk, daar laten we de natuur ongerept. De Scheldedijk om het gebied heen geeft wel een prachtig zicht op de natuur. Je kan er over fietsen en wandelen. Stop zeker even bij de radartoren, hier heb je een indrukwekkend zicht op de Westerschelde en het nieuwe getijdengebied.

Benieuwd wanneer het water hoog of laag staat? Raadpleeg de getijdentabel van Antwerpen.

Deel dit via:

Meer over Hedwige-Prospergebied

Nog meer te beleven in het grenspark