We investeren, met Europese steun, 11 miljoen euro voor duurzaam toerisme in het grenspark

Geplaatst op 10 augustus 2023

Grenspark Groot Saeftinghe is een bijzonder gebied met grote contrasten waar mensen rust en ruimte kunnen vinden. We willen de regio aantrekkelijker maken voor toeristen en recreanten zonder deze kwaliteiten te verliezen. Met een netwerk van onthaalpoorten en goede verbindende infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal, recreatie en verblijf versterken we de recreatiemogelijkheden en leefbaarheid in de streek. Het Europees programma Interreg Vlaanderen – Nederland keurde een bijdrage van 5.4 miljoen euro goed om deze visie op het terrein tot uitvoering te brengen. Met bijdrages van de projectpartners wordt er zo ruim 11 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaam toerisme, een stevige impuls voor de streek.

Prosperhoeve Maalderij

Het project heeft een looptijd van drie jaar. Om duurzame vrijetijdsbesteding in het grenspark te ontwikkelen, zetten we in op enkele strategische investeringen en activiteiten, gekoppeld aan educatie en leefbaarheid, en authentieke en verantwoorde natuur- en landschapsbeleving. Het project focust zich enerzijds op de verdere uitbouw van het grensparkhart met drie centrale onthaalpoorten en anderzijds op sturing en spreiding van bezoekers tussen het grensparkhart en de buitenschil. Binnen het project is ruimte voor lokaal ondernemerschap: we ondersteunen ondernemers en andere initiatiefnemers in het opzetten van nieuwe business cases.

Uitbouw grensparkhart

In het grensparkhart willen we toeristisch-recreatieve sites realiseren of versterken. We richten ons op drie centrale onthaalpoorten en hun onderlinge verbinding: het Bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp, de Panoramaheuvel in het Hedwige-Prospergebied en de Prosperhoeve in Prosperpolder. Tijd voor de realisatie van plannen waar we al lang over spreken, nadenken en dromen. In het Masterplan Grensparkhart stemmen we de verschillende sites qua programma en voorzieningen op elkaar af. Zo maken we de drie-eenheid van haven, landbouw en natuur optimaal beleefbaar voor inwoners en bezoekers.

Spreiding bezoekers

We willen weten hoe bezoekers door het grenspark bewegen. Met die informatie kunnen we vervolgens bezoekersstromen gericht sturen. Met goed uitgedachte mobiliteitshubs en routes leiden en spreiden we bezoekers over de regio. Zo waarborgen we de rust voor bewoners, houden we de dorpen leefbaar en verlichten we de druk op natuurgebieden. Een sterk ondernemersnetwerk draagt hier aan bij. De bezoeker wordt gastvrij ontvangen op een manier die past bij de streek.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Uitvoering van het Interreg-project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ is voorzien van juli ‘23 tot juni ‘26. Op een totaal budget van € 11.263.861 levert Interreg Vlaanderen-Nederland een bijdrage van € 5.499.017,40 (48,82%). Projectpartners zijn: EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren, Gemeente Hulst, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Toerisme Oost-Vlaanderen.
Projectverantwoordelijke is EGTS Linieland van Waas en Hulst.

De uitvoering van het Interreg-project kan je volgen op onze Interreg-projectpagina.

Deel dit via:

Andere Nieuws berichten