Huisstijl van de buitenruimte

Voor je ligt een reeks fiches. De toolbox voor het maken van publieke objecten in Grenspark Groot Saeftinghe.
De bedoeling van deze toolbox is om eenheid in het grenspark te brengen. Door maatvoering, materiaalgebruik, functies en deze te verbinden met de plek en de mensen van de streek, de streekholders.

Met deze fiches proberen we je te verleiden het grenspark mooier te maken en meer een éénheid te laten zijn. Dit werkt het beste als de fiches integraal worden toegepast. Dus niet selectief plukken uit een paar onderdelen, maar alle fiches proberen toe te passen.

Onderdeel hiervan is, dat de dialoog met de streekholders wordt aangegaan over plek, de functies en de materialen. We bouwen het grenspark namelijk niet alleen voor de natuur en voor de toeristen, maar ook voor de bewoners en de bedrijven van de streek.

Procesfiches, toolbox voor de buitenruimte

Procesfiches, toolbox voor de buitenruimte

Drievuldigheid

Haven, landbouw en natuur zit altijd verweven in de plek, dus ook in de openbare ingrepen en objecten die er worden gemaakt voor het grenspark. Hiermee sluiten we niet alleen aan bij de identiteit van het grenspark, maar stimuleren we ook de onderlinge samenwerking.

Grenspark Groot Saeftinghe

Plek

Harde en zachte overgangen tussen haven, landbouw en natuur komen ook tot uitdrukking in objecten en elementen. De verschijningsvorm van een object zegt iets over de identiteit van die plek, over waar het staat, wat het is of wat het zou willen zijn.

Grenspark Groot Saeftinghe

Maatvoering

De Saefthinge Voet en Saeftinghe Roede worden geintroduceerd. Deze zijn afgeleid van de maatvoering van een zeecontainer. Hiermee zijn alle objecten van Grenspark Groot Saeftinghe visueel met elkaar verbonden.

Grenspark Groot Saeftinghe

Functies

Gestreefd wordt om alle objecten zo veel mogelijk op te laden. Dit kan door ze betekenis en beleving te geven, maar zeker ook door ze multifunctioneel te maken.

Grenspark Groot Saeftinghe

Materialen

Een rijk pallet aan materialen met historische verwijzingen. Verzinkt staal in de haven. Lokaal populierenhout in de natuur. Het materiaal komt voort uit de plek of functie.

Toolbox voor de buitenruimte

Alle proces fiches en voorbeelden van toepassingen.

Huisstijlelementen Stefan Schöning Studio

Picknickplekken, infoborden, richtingaanwijzers en wandelbruggen. Fietsenrekken, bruggen en een vogelkijkhut. En nog veel meer…