Bescherming Grote Geule

Vandaag is de Grote Geule in Kieldrecht een erkend natuurreservaat. Sinds de jaren ’70 werden stappen ondernomen om deze erkenning en bescherming te verwerven. Dat gebeurde in verschillende tussenstappen.

1971 – Actie vereist! 

Op 14 april 1971 verscheen een persbericht waarin sprake was van een nieuwe bestemming voor de Grote Geule. Het zou ingezet worden als waterreservoir voor de industrie op Linkeroever waarbij er rond de plas hoge dijken zouden worden opgeworpen. Dit heeft aanleiding gegeven tot de eerste acties van de Koninklijke Vereniging Voor Natuur- en Stedenschoon (KVNS) en het Aktiecomitee tot Beveiliging van het Leefmilieu (ABBLO) voor het behoud van het gebied.

1972 – Eerste acties

ABLLO vraagt de klassering van de Grote Geule als natuurreservaat beschermd landschap aan. In dezelfde periode richtten de betrokken de vereniging ‘natuurreservaat Grote Geule’ op. Op 29 augustus 1972 vond de statutaire oprichting in het gemeentehuis van Kieldrecht plaats. Deze vereniging informeert tijdens maandelijkse wandelingen bezoekers over de natuurwaarden van het gebied.

De acties gaan verder. Op 16 september 1973 vindt de 20ste Nationale Dag voor Vogelbescherming plaats bij de Grote Geule. Zo’n 1.600 deelnemers komen opdagen voor de gelegenheid.

1978 – Erkend beschermd landschap

Op 26 januari 1978 wordt de Grote Geule erkend als beschermd landschap.
Via het Gewestplan van Sint-Niklaas-Lokeren (7/11/1978) wordt een deel aangeduid als natuurreservaat (R), valleigebied (V), natuurgebied (N) en Agrarisch Waardevol gebied (AW).

1982 – Erkend reservaat

Een belangrijke mijlpaal: de Grote Geule wordt erkend als natuurreservaat.

1988 – Vogelrichtlijngebied Schorren en Polders van de Benedenschelde

Op 17 oktober 1988 wordt de Grote Geule  door Vlaanderen aangeduid als onderdeel van het Europese Vogelrichtlijngebied “Schorren en Polders van de Benedenschelde”.

1998 – Opname in Vlaams Ecologisch Netwerk via Natuurdecreet

2005 – Erkenning Grote en Kleine weel als natuurgebied

Op 16 december 2005 worden de Grote en Kleine weel worden via het GRUP Waaslandhaven fase 1 en omgeving aangeduid als natuurgebied.

2006 – Uitbreiding natuurreservaat

Eind 2003 werd een nieuwe erkenningsvraag voor de erkenning als natuurreservaat aangevraagd met uitbreiding van het visiegebied door opname Grote en Kleine Weel en Kieldrechtse Watergang. Het was wachten tot 6 maart 2006 voordat deze ook effectief door de bevoegde minister werd goedgekeurd.