Grenspaal teruggeplaatst

Geplaatst op 23 september 2022

De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, en de gouverneur van provincie Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, onthulden op vrijdag 23 september grenspaal 269a. Voor de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject werd de grenspaal, die eerst op de Scheldedijk stond, in 2020 weggehaald. De grenspaal heeft nu een vaste plek op de nieuwe zeedijk.

Het Hedwige-Prosperproject is onderdeel van het Natuurpakket Westerschelde aan de Nederlandse zijde en van het Sigmaplan aan de Vlaamse zijde. Beide landen trekken samen op om de waardevolle getijdennatuur te ontwikkelen. Volgens de huidige planning van het project komen eb en vloed hier volgende maand weer terug. Zo ontstaat langzaam een natuurgebied met slikken en schorren. Inmiddels zijn de polders al ver omgevormd. Zo is een nieuwe zeedijk aangelegd, zijn geulen gegraven, vogelbroedeilanden ingericht, worden de Scheldedijk en Sieperdadijk gefaseerd afgegraven en zijn de contouren van de Panoramaheuvel al zichtbaar. De definitieve verandering van het landschap naar een getijdennatuurgebied gaat haar laatste fase in.

Grenspaal 269a
Onthulling grenspaal 269a bij Hedwige-Prosperproject (c)Femke Vercauteren

Symbolisch moment

Voor de inrichting van het gebied is de grenspaal op de Scheldedijk in het voorjaar van 2017 weggehaald. Han Polman en Carina Van Cauter onthulden, in het bijzijn van de burgmeesters van Hulst en Beveren, met het wegtrekken van een vlag de grenspaal op de nieuwe zeedijk. Een symbolisch moment waar we met zo’n 120 genodigden stil bij stonden.

Met infostanden op de dijk werd het Hedwige-Prosperproject vanuit verschillende perspectieven toegelicht. De archeologische vondsen die opgegraven zijn in de polders werden tentoongesteld. Streekholder Marc Pannier volgt al jaren de werkzaamheden op de voet en deelde zijn liefde voor het gebied. De Vlaamse Waterweg gaf uitleg over de werken en inrichting van het gebied. Na een wandeling over de dijk konden bestuurders, partners en streekholders napraten met een hapje en drankje.

Deel dit via:

Andere Nieuws berichten